MYNDIGHEDSKRAV

Vær altid på den sikre side!
At arbejde med processikkerhed kan være meget udfordrende på grund af den påkrævede nationale og internationale lovgivning.

Direktiver kan ændres, og krav ændrer sig hermed. Global Functional Safety (GFS) har en dybtgående viden om nationale og internationale standarder og direktiver og kan derfor yde kvalificerede og up-to-date ydelser til vores kunder, så de opfylder Seveso-direktivet, også henvist til som COMAH (Control of Major Accident Hazards).

Seveso/COMAH
Seveso-direktivet gælder for alle virksomheder, som behandler eller opbevarer farlige stoffer. Disse er delt op i to kategorier, afhængig af mængden af farlige stoffer: den lave (under 50 tons) og den høje (over 200 tons).

Farlige stoffer kan også være af oxiderende, eksplosiv eller brandfarlig karakter. Når en virksomhed har at gøre med sådanne substanser, skal de lokale myndigheder konsulteres.

Sikkerhedsbarrierer
Uheld forekommer, men konsekvenserne af dem kan begrænses ved at implementere omhyggeligt definerede sikkerhedsbarrierer.

Sikkerhedsbarrierer kan være:

 • Passive barrierer så som diger og brandmure osv.
 • Aktive barrierer, som er tekniske systemer, der kan spore risikable situationer og er i stand til at definere den rette handling og udføre den inden for en givet tidsramme.
 • Delvist aktive barrierer, som er afhængige af ret handling fra operatøren. Her skal menneskelige faktorer (the human factor) medtænkes.

Spredning af gas
Ved at bruge softwaren Phast (program som simulerer gasdispersion), kan man analysere en lækage både vedrørende væskespild samt fordampningsskyens spredning (brandfarlig/giftig). Fordampningsskyen kan sprede sig inden for virksomhedens perimeter. Indvirkningen på en eventuel tredjepart i området kan også blive analyseret.

Resultaterne af analysen udgør et værdifuldt grundlag for at definere supplerende sikkerhedsbarrierer og typiske sikkerhedssystemer, samt for at forbedre gassporingsanlæg.

ANDRE SERVICES

FUNCTIONAL SAFETY

FUNCTIONAL SAFETY

RISK ASSESMENT

RISIKOVURDERING

 TRAINING & COURSE

UNDERVISNING & KURSER

HAZARDOUS AREA (ATEX)

RISIKOZONER (ATEX)

 CE DOCUMENTATION

CE DOKUMENTATION

KONTAKT GFS

Brug venligst vores kontaktformular nedenunder for generelle henvendelser. Vi svarer på alle henvendelser hurtigst muligt.

  GFS KONTAKT

  Telefon: +45 20 80 45 90
  E-mail: contact@gf-safety.dk

  GFS AFDELINGER

  DK-4400 Kalundborg
  DK-8700 Horsens

  CVR nr.:  DK-3387 2062