RISIKOZONER (ATEX)

Forbedring af niveauet af sikkerhedsbeskyttelse for arbejde i eksplosive atmosfærer
Begrebet ATEX anvendes på en potentielt eksplosiv atmosfære, som eksisterer, når en blanding af luftgasser, dampe eller støv indgår i en forbindelse, som kan antændes under visse forhold i arbejdsprocessen.

Virksomheder, som har at gøre med brandfarlige gasser, væsker eller andre farlige stoffer skal derfor forberede et såkaldt Eksplosionsbeskyttelsesdokument (Explosion Protection Document) som en del af deres sikkerhedsdokumentation.

Global Functional Safety (GFS)-konsulenter har en meget omfattende viden om relevante nationale og internationale standarder og kan yde værdifuld assistance til vores kunder.


ATEX – obligatorisk i EU
GFS assisterer med forberedelsen og opdateringen af den obligatoriske ATEX-dokumentation angående blandt andet:

 • Eksplosionsrisici
 • Gasspredningsanalyser
 • Overholdelse af relevante direktiver
 • Foranstaltninger, som skal forhindre eksplosioner
 • Driftsforhold


Undgå uheld
Al udstyr, som skal installeres eller betjenes i en klassificeret Ex-zone skal designes i overensstemmelse hermed for at sikre, at udstyret i sig selv ikke kan være antændingskilde. GFS-konsulenter besidder den nødvendige viden og erfaring til at assistere dig med forskellige slags beskyttelsesmetoder og -principper for at forsikre, at det Ex-klassificerede udstyr overholder relevante krav.

GFS påtager sig også dialogen med det bemyndigende organ for at få de nødvendige godkendelser.


Typiske standarder

IEC 60079, EN 50495, IEC 13463, API RP 505, NFPA 70, IP15.

I GFS har vi aktivt valgt at være med til udviklingen af Functional Safety standarderne. For at være endnu bedre rustet, er vi nu også gået ind i udvalget S-531 som omhandler eksplosive atmosfærer i relation til ATEX-direktiverne.

ANDRE SERVICES

FUNCTIONAL SAFETY

FUNCTIONAL SAFETY

RISK ASSESMENT

RISIKOVURDERING

AUTHORITY REQUIREMENTS

MYNDIGHEDSKRAV

 TRAINING & COURSE

UNDERVISNING & KURSER

 CE DOCUMENTATION

CE DOKUMENTATION

KONTAKT GFS

Brug venligst vores kontaktformular nedenunder for generelle henvendelser. Vi svarer på alle henvendelser hurtigst muligt.

  GFS KONTAKT

  Telefon: +45 20 80 45 90
  E-mail: contact@gf-safety.dk

  GFS AFDELINGER

  DK-4400 Kalundborg
  DK-8700 Horsens

  CVR nr.:  DK-3387 2062